WE NEED YOUR HELP!

CookMap.com is 70% translated into فارسی so far! If you want to help people all over the world enjoy authentic recipes in فارسی, check out our translation project and help us fully support this language :)

تماس با ما

اگر در استفاده از وبسایت دچار مشکل هستید، می‌خواهید اشکالی را گزارش دهید یا سوالی بپرسید از این آدرس‌ها با ما در تماس باشید: chef@cookmap.com همچنین می‌توانید بازخورد خود را از طریق این صفحه ارسال کنید.
ما از ایده‌ها و بازخوردهای شما استقبال می‌کنیم.